“Af jord er du kommet , til jord skal du blive…- og ind imellem et tidsrum, -eller snarere et livsrum, hvor mennesket har brug for at retfaerdiggoere sin eksistens, gaa ud over sin fysiske begraensning ved hjaelp af fantasi, foelelser, religion eller gennem en skabelsesproces give sin tilvaerelse mening. Mine billeder handler om den dialektik mellem den fysiske, rent stoflige eksistens og den aandelige vaeren, - eller maaske snarere, den spirituelle dimension I vores tilvaerelse.
Den konflikt der er mellem aand og legeme, mellem det udoedelige og det doedelige, det hellige og det hedenske kan er en form for skizoid tilstand. En balancegang er vanskelig og oftest er der tale om et naesten kannibalistisk forhold mellem de to sider af vort eksistensgrundlag; den ene og den anden forsoeger skiftevis at overtage og dominere den anden og kun i en sjaelden stund eller i et flygtigt oejeblik, fusionnerer de to elementer og der opstaar en harmoni.

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© sissedevaublanc.com